ANA CAROLINA ANNESE

Puntos

(*)

Campeona Latinoamericana Bichón Frisé Bianca del Incanto - Exp. 97 - 12 pt

12

-.-

Vencedora del Mercosur Bichón Frisé Bianca del Incanto - III FECAM - 60 pt

72

-.-

Joven Camp. Latinoamericano Bichón Frisé Yago Amati Cuccioli - Arg. - Exp. 97 - 10 pt

82

-.-

Joven Vencedor del Mercosur  Bichón Frisé Yago Amati Cuccioli - Arg. - III FECAM - 40 pt

122

-.-

Joven Camp. Latinoamericana Bichón Frisé Fashion Toy's Denise - Exp. 97 - 10 pt

122

10

N° 2 Joven Bichón Frisé Yago Amati Cuccioli - Arg. - Exp. 97 - 7 pt

129

10

Mejor de Grupo Non Sporting Adulto Bichón Frisé Bianca del Incanto - Exp. 96 - 6 pt

135

10

Mejor de Grupo Non Sporting Joven Bichón Frisé Yago Amati Cuccioli - Arg - Exp. 97 - 5 pt

140

10

Mejor de Raza Adultos Bichón Frisé Bianca del Incanto - Exp. 96 - 5 pt

145

10

Mejor de Raza Adulto y Joven Bichón Frisé Yago Amati Cuccioli - Arg. - Exp. 97 - 5+4 pt

154

10

Mejor de Raza Joven Bichon Frise Fashion Toy's Denise - Exp. 96 - 4 pt

158

10

Ranking de Raza Adulto Bichón Frisé Bianca del Incanto - 9 pt

167

10

Ranking de Raza Joven Bichon Frise Yago Amati Cuccioli - 8 pt

175

10

     
(*) Puntos Pendientes de Homologación    

Volver