Kaluha Kuketo's Flicka

Raza Afghan Hound FCA 6289 Nac. 31/01/14 Cr Kaluha Kuketo's Prop. y Handler Valentina Aldeco

1º de Grupo Exposición Nº 84 - 12/10/14 Juez Leonardo Fusaro 10 pt

10

1° de Grupo Exposición N° 85 - 12/10/14 Juez Lito Moguilner 10 pt

20

 

 

Volver