Anya Slowly Dreams, Bull Terier Standard- ACA 008

1* de Exposicion N* 3 - 29-07-07 M.E. Ribelles (1* de 13 ejemplares)                                           130

2* de Exposicion N* 4 29-07-07 Juez Alberto Fernandez ( 2 de 13 Ejemplares)                        

 2*  Exposicion N*  6 30-09-07 Juez Marcos Fernandez                              

234

378

Volver