Volver a Menú de Campeonato

NARA

Raza American Pit Bull Terrier, FCA 100683 Nac. 28/07/08 Prop. Fernanda Almirando

Titulos:

 

JOVEN CAMPEONA LATINOAMERICANA (a homologar)

JOVEN CAMPEONA ARGENTINA (a homologar)

Detalle:

JC: Exp. Nº  25 Marco Fernandez Exp. Nº 26 Andrei Toropov Exp. 27 Dr. Cesa Exp. 28 Dr. Sanchez

CL: Exp. 27 Dr. Cesa Exp. 28 Dr. Sanchez