SACHA'S BRASILERITO

Raza Pinscher Miniatura ACA 137 Macho Nac. 07/02/2012 Prop. Luis Re

3º de Exposición Nº 60 - 09/09/12 Juez Leonardo Fusaro 54 pt

54

4º de Exposición Nº 61 - 09/09/12 Juez Alberto Fernandez 36 pt

90

   

Volver