PLUSH DE SOLCITO BULL

 Raza Bulldog Francés ACA 6503 Macho Nac. 18/01/2022 Prop. Flavia Lidia Ghidini.

N°2 Exposición 108 - 12/03/23 Juez Fanny C. Guerra 40 pt

40

N°2 Exposición 109 - 12/03/23 Juez Jaime Rodriguez 40 pt

80

   

Volver