Amilkar Pagaza & Ani

Raza Bulldog Inglés FCA 13328 Nac. 25/05/12 Prop. Daniel Graña Handler Sebastian Sanchez Moreno

1º de Grupo Exposición Nº 82 - 07/09/14 Juez Dr Osvaldo Sanchez 20 pt

20

1º de Grupo Exposición Nº 83 - 07/09/14 Juez Sra Carla Toledo 20 pt

40

 

 

Volver